"English Alphabets Writing Workshop"

Category:

Reactions: 

Satu bengkel bertajuk "English Alphabets Writing Workshop" telah diadakankan di Dewan Besar SKKN pada hari Khamis, 21 Januari 2010 bermula jam 7.45 pagi sehingga 1 petang. Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan kepada murid-murid Tahun 2 dan 3 tentang cara-cara menulis huruf A-Z dengan yang betul bagi memperbaiki penulisan dalam mencapai akademik yang cemerlang. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan bengkel ini.Comments (0)

Post a Comment