MISI & VISI

Category:

Slide 9
-->

  • Misi Sekolah
Melaksanakan kecemerlangan secara menyeluruh dalam semua aspek untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan
  • Visi Sekolah
Melahirkan insan yang seimbang, beramal, beriman dan bertaqwa menuju ke arah peningkatan pencapaian pendidikan bersepadu berasaskan Falsafah Pendidikan Negara


PIAGAM SEKOLAH

Sentiasa bersedia dan berusaha menyelesaikan masalah dan kemusykilan serta memberikan maklumat yang diperlukan dengan cepat, jelas dan tepat.

Ke arah memastikan semua kanak-kanak berumur 6 tahun ke atas mendapat peluang belajar dengan kemudahan fizikal,peralatan dan bahan-bahan pengajaran yang lengkap.

Kesediaan memberikan khidmat bimbingan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran disamping menyediakan tenaga guru dan tenaga sokongan yang berkualiti.

Nekad dan gigih meningkatkan pemuafakatan dan penglibatan masyarakat sekitar ke arah melahirkan lepasan sekolah yang berilmu,beriman,beramal soleh dan berakhlak mulia.